Idea

Magazyny Świętego Mikołaja nie są akcją pomocową. Pomoc jest efektem naszych działań i bardzo pozytywnym skutkiem akcji, ale nie głównym celem, do którego dążymy. Jest nim, bowiem aktywizacja młodzieży. Inne organizację np. Caritas czy Szlachetna Paczka pomoc obrały sobie za nadrzędny cel swojej działalności. My koncentrujemy się przede wszystkim na angażowaniu młodych ludzi w proces „tworzenia dobra”. Naszym zadaniem jest aktywizowanie i edukowanie młodzieży gimnazjalnej, uczenie ich dobroci i pomagania innym.

IMG_0118

Tworzymy sytuacje, w której to oni sami budują Magazyny i dzięki ich pracy są one zapełniane. Ci młodzi ludzie tworzą listę potrzebujących dzieci, pakują paczki i dostarczają je pod wyznaczone adresy. Punktem kulminacyjnym akcji jest otrzymanie bezinteresownej, niematerialnej i motywującej nagrody za swoją pracę.

IMG_0138

Gdy wolontariusze dostarczają prezenty widzą wzruszenie i radość na twarzach ludzi, którym pomagają. Słyszą ciepłe słowa i pochwały. Na własnej skórze doświadczają przyjemności z dawania i pomagania innym. Nie ma lepszej nauki niż przez bezpośredni kontakt z ludźmi, własną pracę i doświadczenie. Satysfakcja i zadowolenie ze swojej działalności są bodźcem do zmian w życiu młodych ludzi, dzięki czemu możemy spodziewać się, że w przyszłości osoby te będą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Niech w te święta żadne dziecko nie będzie smutne!